Nieuws toekomst toerisme

Verdere groei toerisme in Zeeland in 2019

Vooral groei in de schouderseizoenenIn Zeeland groeide het aantal overnachtingen afgelopen jaar met ...

Voortgang Agenda Toerisme 2018-2026

Zes thema’s staan centraal in de Agenda Toerisme 2018-2026. Zes thema’s waar we gezamenlijk aan we...

Zomer in Zeeland, cijfers juli en augustus 2018

Op Nederlandse campings was het deze zomer veel drukker dan normaal. Het aantal gasten steeg in juli...

Futureproof community

De gemeente Schouwen-Duiveland zet zich actief in voor duurzaam toerisme, milieuzorg, behoud van nat...

Vaststelling Agenda Toerisme 2018-2026

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland in de raadsvergad...

Ter inzage legging Concept Agenda Toerisme 2018-2026

Op 14 augustus jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland ingestemd...

Concept Agenda Toerisme 2018-2026 voorlopig klaar!

Het concept van de Agenda Toerisme 2018-2026 is voorlopig afgerond. Na de sessie met de stakeholders...

Presentatie hoofdlijnen voorlopig visiedeel ‘Agenda Toerisme 2018-2026

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst op 18 januari jl. heeft het ‘Platform Toerisme’ het voorlopi...

Nieuwe visie toerisme krijgt gestalte

Het traject voor de nieuwe visie toerisme komt op stoom. Op 23 november jl. heeft de recreatieve den...

Uitgangspunten- en discussienotitie Visie Toeristische Hoofdstructuur

Onderaan deze pagina kunt u de ‘Uitgangspunten- en discussienotitie Visie Toeristische Hoofdstructu...

duivenland
2212