A A A

Welkom!

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Nieuws

Uitgangspunten- en discussienotitie Visie Toeristische Hoofdstructuur

In de notitie zijn gegevens verzameld, geanalyseerd en zijn belangrijke conclusies getrokken. Dit vormde de basis voor het selecteren van de thema’s waar het om moet gaan in de nieuwe visie. Tevens kunnen hieruit de eerste contouren worden geschetst voor de opgaven waar we voor staan en de te verkiezen ontwikkelingsrichting voor het toerisme. Op basis van feiten en basisgegevens bepalen we met deze notitie richting en komen we vervolgens tot een definitieve, breed gedragen en daadkrachtige visie.

Maar we zijn er nog niet. Aandachtspunten, ideeën en zaken die zijn voortgekomen uit het overleg met de denktank, maar ook uit het succesvolle Symposium op 18 september jl.  en onderdeel zijn van de nog lopende bredere discussie, betrekken we bij het opstellen van de visie. De volgende stap is dat de Recreatieve Denktank nu verder aan de slag gaat om te komen tot de beleidskeuzes voor de visie toerisme. Op basis van deze notitie gaat de denktank ook verder in gesprek en discussie met de gemeenteraad. Hiermee willen we eind dit jaar het concept van de nieuwe visie toerisme gereed hebben. Uiteraard is er dan voor een ieder nog volop ruimte om hierover mee te denken en input te leveren. Op welke wijze dat mogelijk is, leest u later op deze site. We hopen dat u het proces blijft volgen en uw bijdrage aan de discussie wilt blijven leveren. Wilt u reageren op de notitie? Dat kan uiteraard! U kunt uw reactie mailen naar toekomsttoerisme@schouwen-duiveland.nl. We kijken dan in hoeverre we uw reactie kunnen betrekken in de visie.’

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!

 

 

duivenland
2212