A A A

Welkom!

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Nieuws

Nieuwe visie toerisme krijgt gestalte

Het voorlopige visiedeel werd gedeeld met de raad en vervolgens wisselden raadsleden en vertegenwoordigers vanuit de diverse toeristische branches met elkaar van gedachten over de nieuwe koers. Aan de hand van enkele inhoudelijke stellingen vond discussie plaats over vragen als: wat doen we met nieuwvestiging van verblijfsrecreatie, hoe stimuleren we innovatie en ondernemerschap en hoe komen we tot betere samenwerking, zowel binnen de recreatiesector als daarbuiten?

Tijdens de bijeenkomst  bleek dat de gemeenteraad de koers in het voorlopige visiedocument onderschrijft. Dat betekent dat  de denktank hier mee verder kan. Wilt u meer weten over het voorlopige visiedeel? Eind januari zal het voorlopige visiedeel beschikbaar komen via deze website.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!

 

 

duivenland
2212