A A A

Welkom!

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Nieuws

Presentatie hoofdlijnen voorlopig visiedeel ‘Agenda Toerisme 2018-2026

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst op 18 januari jl. heeft het ‘Platform Toerisme’ het voorlopige visiedeel gepresenteerd voor de nieuwe toeristische visie voor Schouwen-Duiveland, getiteld de ‘Agenda Toerisme 2018-2026’. Bij deze bijeenkomst waren diverse vertegenwoordigers van belangenorganisaties aanwezig zoals dorpsraden, ondernemersverenigingen, verschillende natuurorganisaties en ook andere overheden zoals Rijkswaterstaat en Waterschap.

Na presentatie van het voorlopige visiedeel en het beantwoorden van vragen hierover, was duidelijk dat het voorlopige visiedeel op hoofdlijnen goed werd ontvangen door de aanwezigen. Daarna bogen de aanwezigen zich over de voorlopige uitwerking van de 6 uitvoeringsthema’s van de visie. Diverse waardevolle aanvullingen op deze uitvoeringsthema’s werden gedaan en veel goede ideeën werden uitgewisseld. Het Platform Toerisme is blij met deze aanvullingen en zal deze waar mogelijk in de voorlopige opzet van de Agenda Toerisme verwerken.

Reageren?

Het voorlopige visiedeel van de Agenda Toerisme en de presentatie van 18 januari jl. vindt u hier https://toekomsttoerismeschouwen-duiveland.nl/achtergronden_toerisme.

Er is volop ruimte om te reageren op dit voorlopige visiedeel. Dit kunt u doen door uw reactie te e-mailen naar toekomsttoerisme@schouwen-duiveland.nl 

Eventuele opmerkingen verwerkt het Platform Toerisme waar mogelijk in het voorlopige visiedeel.

Vervolgproces Agenda Toerisme:

Het Platform toerisme streeft er naar om het concept van de ’Agenda Toerisme 2018-2026’ inclusief uitvoeringsthema’s, begin februari klaar te hebben. Hierna zal de agenda verder worden aangescherpt en zullen met het Platform en overige belanghebbenden de prioriteiten en ’quick wins’ worden bepaald. Voordat de Agenda Toerisme de formele inspraakprocedure ingaat, is er voor belangenorganisaties nog mogelijkheid om op de ‘ruwe’ versie van het concept te reageren. Na de formele inspraakprocedure wordt de Agenda Toerisme 2018-2026 vastgesteld.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!

 

 

duivenland
2212