A A A

Welkom!

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Nieuws

Vaststelling Agenda Toerisme 2018-2026

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland in de raadsvergadering van 25 oktober 2018 de ‘Agenda Toerisme 2018-2026’ heeft vastgesteld, inclusief bijbehorend uitvoeringsprogramma en regelgeving document. De gemeenteraad heeft besloten de Agenda Toerisme te amenderen. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 25 oktober 2018 een tweetal moties aangenomen met betrekking tot de Agenda Toerisme. 

De Agenda Toerisme 2018-2026 geeft de ambities voor Schouwen-Duiveland als toeristisch recreatieve bestemming voor de toekomst weer. De agenda bevat strategische keuzes voor de toekomst, doelstellingen en uitvoeringsthema’s aan de hand waarvan per thema beleidskeuzes worden gemaakt.

De zes uitvoeringsthema’s van de agenda Toerisme zijn:

  1. Uitgekiende marketing van onze ‘Groen Blauwe Oase’.
  2. Meer Beleving: ‘Schouwen-Duiveland als podium voor de beste natuurbeleving op de grens van land en water’.
  3. Het hele eiland gastvrij en meer jaarrond bezoekers.
  4. Voortdurend vernieuwen.
  5. Het mooiste strand als blijvende trekker.
  6. Zorgeloos de unieke plekken op het eiland vinden.

De Agenda Toerisme bevat, naast het visiedeel met de diverse beleidskeuzes, een uitvoeringsprogramma voor de periode 2018-2026 met toeristische projecten en activiteiten. Op dit uitvoeringsprogramma is de besluitvorming van de gemeenteraad van toepassing overeenkomstig de begrotingsraad voor 2019 en verder van 5 en 8 november 2018. Deze begrotingsbesluiten maken onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Agenda Toerisme 2018-2026. Ook bevat de Agenda Toerisme een document met (nieuwe) regelgeving die aansluit bij de diverse beleidskeuzes. Hierin zijn bijvoorbeeld de relevante aandachtspunten verwerkt vanuit de evaluatie Nota kamperen, de Zeeuwse Kustvisie en het nieuwe collegeprogramma.

De Agenda Toerisme 2018-2026, inclusief bijbehorend uitvoeringsprogramma en regelgeving document, treden in werking de dag na bekendmaking.

De vastgestelde stukken liggen vanaf 23 november 2018 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis te Zierikzee. Ook kunt u de documenten downloaden via https://toekomstschouwen-duiveland.nl/achtergronden_toerisme. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Milieu, de heer Marcel van den Berge, sr. Beleidsmedewerker Recreatie en Economie, bereikbaar op telefoonnummer (0111) 45 22 39 of via email op marcel.vanden.berge@schouwen-duiveland.nl.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!

 

 

duivenland
2212