Welkom!

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Nieuws

Informatieavonden ontwerp omgevingsvisie goed bezocht, reageren kan nog tot en met 7 januari 2019

Informatiebijeenkomsten goed bezocht

Op 4 en 12 december hebben informatieavonden plaatsgevonden in het dorpshuis van Kerkwerve en het dorpshuis van Oosterland. Op beide avonden zijn ongeveer 45 belangstellenden aanwezig geweest. Na een presentatie over de visie is er met de aanwezigen doorgepraat over de inhoud. 

Op beide avonden is onder andere gesproken over de opgave om het landschap kleinschaliger te maken door beplanting op dijken, de strategie om een 1estap te zetten in de opgave om energieneutraal te worden in 2040 door middel van zonne-energie, het plan om te komen tot bufferen en beschikbaar maken van zoetwater voor de landbouw en hoe invulling te geven aan het verbeteren van de biodiversiteit.

 

Graag uw reactie!

We informeren de gemeenteraad in algemene zin over wat we gehoord hebben tijdens de avond. Daarnaast informeren we hen over zienswijzen die we op het ontwerp ontvangen. Heeft u aandachtspunten die u mee wilt geven aan de gemeenteraad laat het ons dan uiterlijk 

7 januari 2019 weten. U kunt uw reactie sturen aan de gemeenteraad. Dit kan schriftelijk per post, ter attentie van de gemeenteraad, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0111-45 22 59.  

 

Vervolg

Alle reacties worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die in het eerste kwartaal van 2019 de omgevingsvisie zal vaststellen. 

Tegen de vastgestelde omgevingsvisie is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!

 

 

duivenland
2212