Welkom!

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Nieuws

Uitstel vaststelling omgevingsvisie landelijk gebied

Uitroepteken

Tijdens de raadscommissievergadering van 22 mei is een ordevoorstel aangenomen, waarbij besloten is dat het raadsvoorstel met betrekking tot de vaststelling van de omgevingsvisie landelijk gebied niet rijp is voor raadsbehandeling. Het voorstel is teruggegeven aan het college. 

De komende weken gebruiken we om te bespreken welk vervolgproces er nu moet plaatsvinden. Zodra er duidelijkheid is over het vervolg dan maken we dat hier bekend.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!

 

 

duivenland
2212