Welkom!

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Nieuws

Toerisme groeit op Schouwen-Duiveland!

Het Kenniscentrum Kusttoerisme heeft de toeristische cijfers voor Schouwen-Duiveland en Zeeland over 2018 bekendgemaakt. De gemeente Schouwen-Duiveland telde, net als voorgaande jaren, het grootste aantal overnachtingen in Zeeland. Het aantal overnachtingen in Zeeland is met 3,5% gegroeid. Het aantal overnachtingen op Schouwen-Duiveland is gestegen van 5,2 miljoen nachten in 2017 naar 5,4 miljoen nachten in 2018, een stijging van 6%.

Deze stijging is vooral te danken aan het toegenomen aantal overnachtingen via particuliere verhuur (+26%) en toeristische overnachtingen op campings (+13%). De bestedingen hadden een waarde van

€ 201,5 miljoen in 2018. Dit zijn overnachtingskosten, maar ook andere bestedingen, zoals horecabezoek, boodschappen en recreatieve activiteiten.

Belangrijke banenmotor

In Zeeland en ook op Schouwen-Duiveland zorgt het toerisme voor veel banen. Het verblijfstoerisme op Schouwen-Duiveland genereert ongeveer 2.204 banen in de gemeente / in Zeeland, verspreid over alle economische sectoren. Deze banen omvatten ook een groot aantal deeltijdbanen. Omgerekend staat dit aantal gelijk aan ongeveer 1.140 fulltime banen (14% van het totaal aantal banen).

Effecten van toerisme groter

In de cijfers is nog geen rekening gehouden met de effecten van dagtoerisme. Het Kenniscentrum Kusttoerisme zoekt nog naar een representatieve methode om ook het voor Schouwen-Duiveland belangrijke dagtoerisme goed in cijfers uit te drukken.

Ook investeringen van consumenten (bijvoorbeeld de aanschaf van een chalet), bedrijven (bijvoorbeeld bouw of verbouw van voorzieningen) en overheid zijn in de cijfers niet meegeteld. Het daadwerkelijke economische effect van toerisme is dus naar verwachting groter. Het toerisme zorgt tot slot voor meer maatschappelijke voorzieningen op Schouwen-Duiveland dan bij gemeenten van vergelijkbare omvang die minder overnachtingen en dagtoerisme hebben.

Via het kopje 'toekomst toerisme' en vervolgens 'achtergronden' kunt u zowel de cijfers voor Zeeland als die voor Schouwen-Duiveland nalezen.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!

 

 

duivenland
2212