Welkom!

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Nieuws

Raadsproces Omgevingsvisie Landelijk Gebied gaat van start

Nieuwtje2019-10-24

Op 22 mei besloot de raadscommissie om het raadsvoorstel met betrekking tot de vaststelling van de Omgevingsvisie Landelijk Gebied terug te geven aan het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens is er na het zomerreces besproken wat er nodig is om de Omgevingsvisie alsnog vast te stellen en welk vervolgproces nodig is. Op 10 oktober heeft het Presidium, dit zijn de voorzitter van de raad samen met de fractievoorzitters, besloten in te stemmen met het procesvoorstel voor het vervolg dat  aan de hand van de uitkomst van de besloten werkbijeenkomst met raadsleden is opgesteld. Het voorstel voor het raadsproces met betrekking tot de vaststelling van de Omgevingsvisie is om de Omgevingsvisie in drie delen te behandelen: 

  1. visie op hoofdlijnen, 
  2. behandeling van de thema’s als bouwstenen van de visie,
  3. integratie van de bouwstenen in de Omgevingsvisie.

Dit 1e procesvoorstel voor het vervolg wordt verder uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Voor de begeleiding van dit raadsproces hebben we een externe procesbegeleider ingeschakeld. Wij informeren u zodra er meer bekend is over de raadsbijeenkomsten en de mogelijkheid om mee te praten c.q. in te spreken. Het streven is de Omgevingsvisie Landelijk Gebied medio 2020 vast te stellen.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!

 

 

duivenland
2212