Welkom! 

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Archief per categorie: Omgevingsvisie buitengebiedTerug
Hoe gaat het verder met de omgevingsvisie Landelijk Gebied?

Hoe gaat het verder met de omgevingsvisie Landelijk Gebied?

De gemeenteraad wil komen tot een vernieuwde omgevingsvisie Landelijk Gebied. In het voorjaar van 2019 heeft de gemeenteraad het ontwerp van de Omgevingsvisie Landelijk Gebied teruggegeven aan het college van burgemeester en wethouders omdat ze de visie nog niet geschikt vond om vast te stellen. B&W is gevraagd om een vervolgproces te organiseren voor afronding van de Omgevingsvisie met de directe betrokkenheid van de gemeenteraad. We informeren u over dit vervolg middels dit bericht.
Lees meer
Raadsproces Omgevingsvisie Landelijk Gebied gaat van start

Raadsproces Omgevingsvisie Landelijk Gebied gaat van start

Het proces van de Omgevingsvisie Landelijk Gebied wordt weer opgepakt. Om te komen tot een vastgestelde Omgevingsvisie Landelijk Gebied wordt de raadsbehandeling opgeknipt in drie fasen. Het voorstel is om de Omgevingsvisie in drie delen te behandelen: 1. visie op hoofdlijnen, 2. behandeling van de thema’s als bouwstenen van de visie, 3. integratie van de bouwstenen in de Omgevingsvisie. We houden u op de hoogte van de data van de openbare raadsbijeenkomsten en de raadsbehandeling. Het s...
Lees meer
Planning concept omgevingsvisie Buitengebied

Planning concept omgevingsvisie Buitengebied

In april hadden wij initiatiefnemers, inwoners, agrarisch ondernemers, overheden en belangenorganisaties uitgenodigd om deel te nemen aan onze zogenoemde krachtsbijeenkomsten. Dit heeft ons geholpen om de thema’s uit de omgevingsvisie verder te verfijnen en oplossingen te vinden. Dat resultaat willen we natuurlijk met u delen, daarom informeren we u graag over hoe onze planning eruit ziet.
Lees meer
Feitenpagina’s verzameld als informatiebron voor de omgevingsvisie buitengebied

Feitenpagina’s verzameld als informatiebron voor de omgevingsvisie buitengebied

Naast alle informatie die we hebben opgehaald tijdens de gesprekken, offline en online, met inwoners, bezoekers, ondernemers en organisaties is er ook informatie verzameld uit andere bronnen. De eerste 5 feitenpagina’s zijn gereed en gaan over Licht en duisternis, Buitengebied vergeleken met de dorpen, Bevolking, Algemeen en agrarisch grondgebruik en Ontwikkeling aantal agrarische bedrijven op Schouwen-Duiveland.
Lees meer
Nieuwe stellingen toegevoegd!

Nieuwe stellingen toegevoegd!

Er zijn acht nieuwe thema’s aan de online discussie toegevoegd. We nodigen u van harte uit om (opnieuw) uw mening te geven en mee te praten. Op deze manier helpt u ons een goed beeld te krijgen van wat Schouwen-Duivelanders onder een mooi en vitaal buitengebied verstaan. De antwoorden die we ophalen gebruiken we om een visie op te stellen. Een visie die past bij de ideeën en wensen die u als inwoner of ondernemer heeft bij de toekomst van ons buitengebied en het omliggende water.
Lees meer
Pagina 1 van 2 EersteVorige [1]

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!