A A A

Welkom!

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Nieuws

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland in de raadsvergadering van 25 oktober...

Lees meer
Inspraak ontwerp omgevingsvisie landelijk gebied

Het ontwerp omgevingsvisie landelijk gebied is voor iedereen te raadplegen van 26 november 2018 tot en met 7 januari 201...

Lees meer
Concept-omgevingsvisie landelijk gebied gereed.

Op 22 oktober 2018 wordt de concept omgevingsvisie voor het landelijk gebied van Schouwen-Duiveland gepresenteerd aan de...

Lees meer
Ter inzage legging Concept Agenda Toerisme 2018-2026

Op 14 augustus jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland ingestemd met het concept van...

Lees meer

Met het Zon Offensief Zeeland bundelen Coöperatie Zeeuwind en energie-adviesbureau ECONNETIC verschillende daken in Zeel...

Lees meer
Planning concept omgevingsvisie Buitengebied

In april hadden wij initiatiefnemers, inwoners, agrarisch ondernemers, overheden en belangenorganisaties uitgenodigd om ...

Lees meer

Het concept van de Agenda Toerisme 2018-2026 is voorlopig afgerond. Na de sessie met de stakeholders op 18 januari van d...

Lees meer
Samen op weg naar een energieneutraal Schouwen-Duiveland in 2040

Op 21 december 2017 stelde de gemeenteraad de eerste eilandelijke energieagenda vast. Het einddoel is energieneutraal te...

Lees meer
Veel belangstelling voor verduurzamen monumenten

Op 6 februari organiseerden het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland en Gemeente Schouwen-Duiveland een gezamenlijke infor...

Lees meer
Vaste gast: onbekend maar belangrijk voor Zeeland

Zeeland telt zo’n 113.000 vaste gasten: gasten met hun eigen vakantieaccommodatie in Zeeland. Ter vergelijking: dit is ...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!

 

 

duivenland
2212