Welkom! 

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Uitgangspunten- en discussienotitie Visie Toeristische Hoofdstructuur

Uitgangspunten- en discussienotitie Visie Toeristische Hoofdstructuur

Onderaan deze pagina kunt u de ‘Uitgangspunten- en discussienotitie Visie Toeristische Hoofdstructuur’ downloaden. Het college en de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland hebben inmiddels kennis genomen van deze notitie. Deze notitie is een belangrijke stap om te komen tot een actuele toeristische visie voor Schouwen-Duiveland en is opgesteld in samenwerking met de ‘Recreatieve Denktank Schouwen-Duiveland’.
Lees meer
De toekomst van het toerisme is Schouwen-Duiveland! -Deel nu uw mening en ideeën over het toerisme met ons-

De toekomst van het toerisme is Schouwen-Duiveland! -Deel nu uw mening en ideeën over het toerisme met ons-

Met deze prikkelende uitdaging is 18 september het Symposium Toekomst van het toerisme afgesloten. Meer dan 130 recreatieondernemers, belangenorganisaties, inwoners, politiek en overheden kwamen meepraten en meedenken over hoe we met elkaar het toerisme ook in de toekomst aantrekkelijk en duurzaam kunnen maken en houden. Op 18 september is er enthousiast gediscussieerd, zijn er talloze goede ideeën naar voren gebracht en hebben we elkaar beter leren kennen. Een prachtige oogst waar de recreatiev...
Lees meer
Grote belangstelling Symposium Toekomst Toerisme

Grote belangstelling Symposium Toekomst Toerisme

Met 140 aanwezigen was er op 18 september grote belangstelling voor het Symposium over de toekomst van het toerisme. In de Zeeuwse Stromen gingen recreatie ondernemers, belangenorganisaties, inwoners en overheden in dialoog met elkaar over de toekomst van de recreatie op Schouwen-Duiveland.
Lees meer
Feitenpagina’s verzameld als informatiebron voor de omgevingsvisie buitengebied

Feitenpagina’s verzameld als informatiebron voor de omgevingsvisie buitengebied

Naast alle informatie die we hebben opgehaald tijdens de gesprekken, offline en online, met inwoners, bezoekers, ondernemers en organisaties is er ook informatie verzameld uit andere bronnen. De eerste 5 feitenpagina’s zijn gereed en gaan over Licht en duisternis, Buitengebied vergeleken met de dorpen, Bevolking, Algemeen en agrarisch grondgebruik en Ontwikkeling aantal agrarische bedrijven op Schouwen-Duiveland.
Lees meer
Meer windmolens op Schouwen Duiveland? Discussie toegevoegd!

Meer windmolens op Schouwen Duiveland? Discussie toegevoegd!

  • Aantal keer bekeken 984
Op de pagina praat mee! is een discussie over windmolens toegevoegd. We zien dat klimaatverandering zich steeds meer opdringt. De energietransitie wordt snel urgenter. De doelstelling van Schouwen Duiveland om in 2040 energieneutraal te zijn vraagt om actie in de komende jaren.
Lees meer
Nieuwe stellingen toegevoegd!

Nieuwe stellingen toegevoegd!

Er zijn acht nieuwe thema’s aan de online discussie toegevoegd. We nodigen u van harte uit om (opnieuw) uw mening te geven en mee te praten. Op deze manier helpt u ons een goed beeld te krijgen van wat Schouwen-Duivelanders onder een mooi en vitaal buitengebied verstaan. De antwoorden die we ophalen gebruiken we om een visie op te stellen. Een visie die past bij de ideeën en wensen die u als inwoner of ondernemer heeft bij de toekomst van ons buitengebied en het omliggende water.
Lees meer

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!