Welkom! 

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Meer windmolens op Schouwen Duiveland? Discussie toegevoegd!

Meer windmolens op Schouwen Duiveland? Discussie toegevoegd!

  • Aantal keer bekeken 1157
Op de pagina praat mee! is een discussie over windmolens toegevoegd. We zien dat klimaatverandering zich steeds meer opdringt. De energietransitie wordt snel urgenter. De doelstelling van Schouwen Duiveland om in 2040 energieneutraal te zijn vraagt om actie in de komende jaren.
Lees meer
Nieuwe stellingen toegevoegd!

Nieuwe stellingen toegevoegd!

Er zijn acht nieuwe thema’s aan de online discussie toegevoegd. We nodigen u van harte uit om (opnieuw) uw mening te geven en mee te praten. Op deze manier helpt u ons een goed beeld te krijgen van wat Schouwen-Duivelanders onder een mooi en vitaal buitengebied verstaan. De antwoorden die we ophalen gebruiken we om een visie op te stellen. Een visie die past bij de ideeën en wensen die u als inwoner of ondernemer heeft bij de toekomst van ons buitengebied en het omliggende water.
Lees meer
Draagt u het toerisme op ons eiland een warm hart toe? Kom dan maandag 18 september naar het symposium Toekomst Toerisme

Draagt u het toerisme op ons eiland een warm hart toe? Kom dan maandag 18 september naar het symposium Toekomst Toerisme

Schouwen-Duiveland is een geliefd vakantie-eiland. Onze gasten weten ons goed te vinden en dat willen we graag zo houden! Samen met ondernemers en regionale partners werken we hard aan ons toeristisch product. Maar de tijden veranderen en de verwachtingen van bezoekers veranderen mee. Daarom moeten we zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst. Zodat bezoekers graag blijven komen en bij ons kunnen vinden wat ze zoeken.
Lees meer
Internetconsultatie van start! Discussieer online mee over de toekomst van ons buitengebied

Internetconsultatie van start! Discussieer online mee over de toekomst van ons buitengebied

Wij willen graag uw mening weten over de toekomst van het buitengebied in Schouwen-Duiveland, pak uw kans! Dit kan van vrijdag 23 juni 2017 t/m 21 juli 2017 op deze site. U kunt reageren op stellingen en daarnaast met andere inwoners en ondernemers discussiëren. We gebruiken uw inbreng bij het opstellen van de visie voor het buitengebied. Een visie die antwoord geeft op vragen die in het buitengebied spelen (incl. het omliggende water).
Lees meer
Symposium ‘Toekomst van het toerisme’ op 18 september 2017

Symposium ‘Toekomst van het toerisme’ op 18 september 2017

Op 18 september organiseren we een brede dialoog over de toekomst van ons toerisme. Ondernemers, inwoners, belangenorganisaties en lokale politiek gaan met elkaar in gesprek over wat er speelt en welke kansen er liggen. U bent van harte welkom om mee te doen. Ook uw inbreng kunnen we goed gebruiken voor een nieuwe visie toerisme waarmee we de toekomst aankunnen. Ik kijk uit naar uw komst!
Lees meer
Mooie aftrap voor verdere dialoog tussen de recreatiesector en de gemeenteraad

Mooie aftrap voor verdere dialoog tussen de recreatiesector en de gemeenteraad

Op 7 juni jl. ging de recreatiesector in het Theater op Camping de Julianahoeve in dialoog met de gemeenteraad over de toekomst van het toerisme. Deelnemers waren partijen zoals de Recron, Hiswa, de Vekabo en de Vereniging strandpaviljoenhouders Schouwse Kust (VSSK), samen met diverse recreatieondernemers en belangenorganisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten etc. Onder leiding van gespreksleider Arthur van Disseldorp van de Recron, werd aan de hand van een drietal stellingen van gedach...
Lees meer
Bekijk nu de allernieuwste en complete feiten, cijfers en trends voor ons toerisme!

Bekijk nu de allernieuwste en complete feiten, cijfers en trends voor ons toerisme!

Het Kenniscentrum Kusttoerisme heeft op 7 juni jl. in opdracht van de gemeente de allerlaatste en meest complete feiten en cijfers opgeleverd over het toerisme op Schouwen-Duiveland. Naast de zogenoemde ‘Maatwerkrapportage 2014-2016’, heeft het Kenniscentrum ook een samenvattende rapportage gemaakt van alle relevante rapporten en gegevens over recreatie en toerisme op ons eiland.
Lees meer
Grote belangstelling voor gebiedsconferentie over het buitengebied

Grote belangstelling voor gebiedsconferentie over het buitengebied

Ruim 80 bewoners zijn op 23 mei jl. in gesprek gegaan over de toekomst van het buitengebied van Schouwen-Duiveland. De deelnemers konden in meerdere ronden kiezen uit 12 workshops. De workshops kenden diverse thema’s; van de vraag hoe je tot vernieuwing van het landelijk gebied komt, tot de vraag hoe het platteland steeds multifunctioneler wordt en hoe we in de toekomst de zoetwater beschikbaarheid kunnen vergroten. De bijeenkomst is een voorbereiding op de internetdiscussie, die op 23 juni van...
Lees meer

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!