De toekomst van het toerisme is Schouwen-Duiveland!
-Deel nu uw mening en ideeën over het toerisme met ons-

Met deze prikkelende uitdaging is 18 september het Symposium Toekomst van het toerisme afgesloten. Meer dan 130 recreatieondernemers, belangenorganisaties, inwoners, politiek en overheden kwamen meepraten en meedenken over hoe we met

elkaar het toerisme ook in de toekomst aantrekkelijk en duurzaam kunnen maken en houden. Op 18 september is er enthousiast gediscussieerd, zijn er talloze goede ideeën naar voren gebracht en hebben we elkaar beter leren kennen. Een prachtige oogst waar de recreatieve denktank en de gemeente Schouwen-Duiveland samen mee verder kunnen om de toekomst van ons toerisme verder vorm te geven. Maar we zijn nog niet klaar!

Op dit forum kan iedereen zijn mening en ideeën over het toerisme met ons delen.

Dat doen we aan de hand van een aantal thema’s, volgens ons de tien belangrijkste en overkoepelende thema’s voor de toekomst van ons toerisme. Per thema hebben we een vraag geformuleerd, met daaraan gekoppeld een aantal stellingen. Per vraag kunt u een aantal stellingen kiezen waar u het mee eens bent. Daarnaast is er per thema volop ruimte om in uw eigen woorden aan te geven wat uw wensen, zorgen, of ideeën zijn.

Ook als er naar uw mening nog andere thema´s zijn die aandacht vragen dan horen we dit uiteraard graag!

Het DNA van Schouwen-Duiveland laat zien wat we zijn en dat voel je wanneer je over ons eiland zwerft. Onze wateren zijn internationale topnatuur. Alles hier is verbonden met het leven met het water en de strijd tegen het water. Dit DNA dragen wij me...

Stilstand is achteruitgang, ook in de recreatiesector. De moderne recreant wil steeds sneller nieuwe dingen kunnen beleven en de vraag naar luxe neemt toe. Dit vraagt om vernieuwing en innovatie.

Schouwen-Duiveland is met recht een groen-blauwe oase in de Delta. Grote delen van ons eiland zijn bestempeld tot natuurgebied van internationale betekenis. De Voordelta, de duinen, de Oosterschelde, de Grevelingen en ook de binnendijkse natuur huisv...

Uit ons imago-onderzoek blijkt dat ons eiland goed tegemoet komt aan de verwachtingen van onze gasten. Gastvrijheid is daar een belangrijk onderdeel van. Vriendelijk, beleefd en behulpzaam zijn kost niks maar het belang ervan is juist voor een recrea...

De bereikbaarheid naar ons eiland, vooral in de zomermaanden is een heikel punt. Mooi weer en een toestroom van dagrecreanten zorgen steeds vaker voor lange files. Het aanpakken van dit knelpunt vraagt aandacht maar valt grotendeels buiten de invloed...

Het gaat goed met het toerisme op Schouwen Duiveland. Ook de bezetting in de schouderseizoenen neemt toe. Dit zien we onder andere aan de stijging in de minder weersgevoelige accommodaties, zoals hotels/pensions, de particuliere verhuur en de bungalo...

Ons goudgele strand is misschien wel onze grootste toeristische trekker. Bij Nederlandse en buitenlandse vakantiegangers staat een bezoek aan het strand bovenaan het lijstje van activiteiten. Ons strand is 21 km lang en verschilt van plek tot plek va...

De ‘slag’ om de gunst van de gast wordt steeds meer met digitale middelen gestreden. Digitalisering en informatietechnologie zijn de komende jaren voor ons eiland belangrijke thema’s. De smartphone is nu al de gids waarmee je de vakantiebestemming...

Schouwen-Duiveland is aan alle kanten omringd door water. We willen het unieke karakter van ons eiland omgeven door water beter te gebruiken èn promoten. Kom als watersporter vooral aan land en geniet van al het moois wat ons eiland te bieden heeft. ...

Dagactiviteiten en -toerisme worden steeds belangrijker voor ons eiland. In de totale bestedingen op ons eiland neemt het aandeel dagtoerisme toe. Denk daarbij ook aan evenementen als Concert at Sea, Beachboom en de Kunstschouw. Uit het imago-onderzo...