Text/HTML

De toekomst van het toerisme is Schouwen-Duiveland!
-Deel nu uw mening en ideeën over het toerisme met ons-

Met deze prikkelende uitdaging is 18 september het Symposium Toekomst van het toerisme afgesloten. Meer dan 130 recreatieondernemers, belangenorganisaties, inwoners, politiek en overheden kwamen meepraten en meedenken over hoe we met

elkaar het toerisme ook in de toekomst aantrekkelijk en duurzaam kunnen maken en houden. Op 18 september is er enthousiast gediscussieerd, zijn er talloze goede ideeën naar voren gebracht en hebben we elkaar beter leren kennen. Een prachtige oogst waar de recreatieve denktank en de gemeente Schouwen-Duiveland samen mee verder kunnen om de toekomst van ons toerisme verder vorm te geven. Maar we zijn nog niet klaar!

Op dit forum kan iedereen zijn mening en ideeën over het toerisme met ons delen.

Dat doen we aan de hand van een aantal thema’s, volgens ons de tien belangrijkste en overkoepelende thema’s voor de toekomst van ons toerisme. Per thema hebben we een vraag geformuleerd, met daaraan gekoppeld een aantal stellingen. Per vraag kunt u een aantal stellingen kiezen waar u het mee eens bent. Daarnaast is er per thema volop ruimte om in uw eigen woorden aan te geven wat uw wensen, zorgen, of ideeën zijn.

Ook als er naar uw mening nog andere thema´s zijn die aandacht vragen dan horen we dit uiteraard graag!

DNNGO.xBlog.DashBoard

Het DNA van Schouwen-Duiveland laat zien wat we zijn en dat voel je wanneer je over ons eiland zwerf...

Stilstand is achteruitgang, ook in de recreatiesector. De moderne recreant wil steeds sneller nieuwe...

Schouwen-Duiveland is met recht een groen-blauwe oase in de Delta. Grote delen van ons eiland zijn b...

De bereikbaarheid naar ons eiland, vooral in de zomermaanden is een heikel punt. Mooi weer en een to...

Uit ons imago-onderzoek blijkt dat ons eiland goed tegemoet komt aan de verwachtingen van onze gaste...

Het gaat goed met het toerisme op Schouwen Duiveland. Ook de bezetting in de schouderseizoenen neemt...

Ons goudgele strand is misschien wel onze grootste toeristische trekker. Bij Nederlandse en buitenla...

De ‘slag’ om de gunst van de gast wordt steeds meer met digitale middelen gestreden. Digitaliserin...

Schouwen-Duiveland is aan alle kanten omringd door water. We willen het unieke karakter van ons eila...

Dagactiviteiten en -toerisme worden steeds belangrijker voor ons eiland. In de totale bestedingen op...

duivenland
2212