Het land en het water van Schouwen-Duiveland

Omgevingsvisie Buitengebied

Hoe houden we ons buitengebied mooi en vitaal? Wat kunt u daar aan bijdragen? Wat moet de gemeente volgens u doen? Met wie zou u zich willen organiseren om iets aan te pakken? Wilt u meedenken over de plannen die we maken? Kunnen wij meedenken met de plannen die u maakt? Wat speelt er allemaal in het landelijke (en water) gebied van de gemeente?

We willen graag met u als bewoner, bezoeker of ondernemer (die plannen heeft) in gesprek over het buitengebied. Over onderwerpen die u en ons raken. We zoeken een permanent gesprek, dus niet één keer of voor een specifiek project. We praten met elkaar, en ondertussen zijn u en wij aan de slag. Zo wordt dit een platform waar we samen, u als bewoner, ondernemer, organisatie en wij als gemeente, werken aan de vitaalste en mooiste omgeving die we kunnen bedenken. Zo bepalen we gezamenlijk de nieuwe koers voor het water en buitengebied van Schouwen-Duiveland.

 

Nieuws omgevingsvisie buitengebied

Website https://toekomstschouwen-duiveland.nl gaat uit de lucht en is vanaf 1 oktober niet meer bereikbaar.

Met het besluit van het college van burgemeester en wethouders om de pilot omgevingsvisie landelijk ...

Hoe gaat het verder met de omgevingsvisie Landelijk Gebied?

De gemeenteraad wil komen tot een vernieuwde omgevingsvisie Landelijk Gebied. In het voorjaar van 20...

Raadsproces Omgevingsvisie Landelijk Gebied gaat van start

Het proces van de Omgevingsvisie Landelijk Gebied wordt weer opgepakt. Om te komen tot een vastgeste...

Uitstel vaststelling omgevingsvisie landelijk gebied

De Omgevingsvisie landelijk gebied is nog niet klaar om vastgesteld te worden. Burgemeester en wetho...

Informatieavonden ontwerp omgevingsvisie goed bezocht, reageren kan nog tot en met 7 januari 2019

Op 4 en 12 december zijn er informatieavonden geweest over het ontwerp omgevingsvisie landelijk gebi...

Inspraak ontwerp omgevingsvisie landelijk gebied

Het ontwerp omgevingsvisie landelijk gebied is voor iedereen te raadplegen van 26 november 2018 tot ...

Planning concept omgevingsvisie Buitengebied

In april hadden wij initiatiefnemers, inwoners, agrarisch ondernemers, overheden en belangenorganisa...

Concept hoofdlijnennotitie omgevingsvisie gereed!

In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken over de ontwikkeling van de omgevingsvisie vo...

Feitenpagina’s verzameld als informatiebron voor de omgevingsvisie buitengebied

Naast alle informatie die we hebben opgehaald tijdens de gesprekken, offline en online, met inwoners...

Reageren op de polls kan nog tot 1 september

Tot september heeft u de mogelijkheid om mee te doen aan de online poll over de toekomst van het bui...

duivenland
2212