Consultatie omgevingsvisie (archief)

Dijken, dijken en dijken!

Dijken zijn natuurlijk cruciaal voor het landschap van Schouwen-Duiveland, je ziet er altijd wel eentje als je in het buitengebied bent. We hebben de primaire zeedijk die de grens tussen het land en het grote open water vormt, de  binnendijk die op het land daarachter ligt  en nog restanten van oude dijken. De dijken op het eiland zelf zijn vaak zeer aantrekkelijke landschappen.

De vraag die we hier willen behandelen is of we wel genoeg met de dijken doen. Zijn ze toegankelijk genoeg, kunnen we ze misschien meer gebruiken, kunnen ze meer bijdragen aan de biodiversiteit etc.

 

Verwante artikelen

Deel

Reacties

 • WP
  Je kan niet over alle dijken beschikken er zijn ook particuliere dijken. Dijken die verpacht zijn ,waar schapen op grazen(buitendijken).of binnendijken met rundvee. Daar waar een buitendijks fietspad is,maar niet toegankelijk is,omdat we anders de vogels verstoren is gewoon kul en gewoon openstellen.Je moet wel op het fietspad blijven en ze niet bewust verjagen. Overal fietspaden aanleggen zal niet lukken vanwege de financiën. Luk raak bomen planten heeft onder bepaalde omstandigheden grote consequenties(boswet). Wil een landbouwer het wel,dat iedereen op "zijn/haar"dijk kan lopen,fietsen,hoe zit dat met voedselveiligheid ,men laat zijn/haar troep over al achter. Als iemand iets met een dijk wil doen,prima,maar er zitten haken en ogen aan.
  4-8-2017 16:10:00
 • Wij fietsen heel erg veel (iedere dag) langs onze prachtige kust. We zouden het zeer op prijs stellen als we meer langs de zeedijk konden fietsen. Waarom is bijvoorbeeld het stuk tussen Zierikzee haven, via haven naar Zeelandbrug, onder Zeelandbrug door, via haventje en dijk naar fietspad Ouwerkerk niet toegankelijk voor fietsers? Dat zou een fietsroute langs de Oosterschelde nog een stuk veiliger en mooier maken. Hetzelfde geldt voor het fietspad vanaf het Oliegeultje tot onder de weg naar de kering toe. Weer een ontbrekend stuk. Van Ouwerkerk tot haventje met moderne bunker woning ook weer een gevaarlijk stuk weg. Dat je daar de vogels niet wil storen, snap ik. Maar maak dan binnendijks een veilig fietspad, als het kan zonder oversteken.
  30-6-2017 9:34:06
 • Zoals Frans al aangeeft komen op sommige plaatsen nabij dijken verstoringsgevoelige vogelsoorten voor. Het is dan beter om die dijken ter plekke niet open te stellen voor publiek. Wel kan overwogen worden, om, als de plaatselijke omstandigheden dat toelaten, bijv. uitzichtpunten met een kijkscherm te plaatsen, zodat de bezoekers wel de vogels kunnen bekijken zonder ze te verstoren. Als ik aan beplanting van dijken denk, dan denk ik aan omvorming tot bloemdijken waar dat mogelijk is. Het wordt dan een waar feest om bijv. een fietstocht te maken langs met bloeiende planten begroeide dijken. Bovendien trekken de bloemen bontgekleurde vlinders aan, en, niet te vergeten, het is ook goed voor de bijen, die we zo hard nodig hebben!
  26-6-2017 21:49:39
  • @Margo van der Meulen: Vind ik een erg goed idee. Bloemdijken met vooral de inheemse planten soorten. Daar hebben de insecten wat aan en dus ook de vogels, met name tijdens het broedseizoen. Bovendien op meerdere plaatsen, waar vogels ongestoord kunnen voedsel zoeken en dienen over te blijven tijdens hoogwater, kan een scherm of uitkijkpost gemaakt worden eventueel met solide kijkers. Dan wordt het des te spannender het gedrag van vogels en andere dieren waar te nemen en te waarderen. Fietspaden binnendijks langs de zeedijk zouden inderdaad veiliger gemaakt kunnen worden te meer, daar het autoverkeer in de toekomst nog toe zal nemen.
   31-8-2017 21:24:58
 • Sommige delen van dijken niet openstellen i.v.m. verstoring. Een opengestelde zeedijk langs een hoogwatervluchtplaats geeft veel verstoring voor vogels waarvan een groot deel al een negatieve trend laten zien (gaan in aantal achteruit, vaak typische soorten voor NL en waarvoor wij een grote inspanningsverplichting hebben). Ook kan ik mij voorstellen dat je bepaalde binnendijken niet toegankelijk maakt om zo rustgebieden te creëren. Ook zijn deze gedeelten fraai om naar te kijken zodat dat er publiek door je uitzicht loopt. Sommige dijken niet integraal beplanten met bomen, maar her en der icm struiken, maar vooral gras- en kruidenvegetatie. Beheer hooien of begrazen en je krijgt onder goede omstandigheden zeer bloemrijke omstandigheden. Goed voor insecten, zoogdieren en vogels en ook mooi om te zien voor recreanten.
  26-6-2017 15:57:27
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
duivenland
2212