Consultatie omgevingsvisie (archief)

Vernieuwen is noodzaak?

Op Schouwen-Duiveland is er in veel bedrijfssectoren vraag naar vernieuwing. De recreatiesector is van nature heel dynamisch. Wat je nu doet moet volgend jaar vaak net weer anders zijn. Maar het speelt ook binnen de landbouw waar per bedrijf steeds nieuwe keuzes voor de bedrijfsvoering nodig zijn.

De volgende vragen willen we hier behandelen: Is Schouwen-Duiveland klaar om snel op ontwikkelingen in te spelen? Waar haal je inspiratie vandaan?  Is kunst en cultuur een inspiratiebron? En hoe breng je denkers en doeners bij elkaar? Zodat er ook echt wat gebeurd!

 

Verwante artikelen

Deel

Reacties

 • WP
  Veranderingen staan niet stil, Daarom niet teveel willen vastleggen en regelen. Je moet flexibel en snel in kunnen spelen op diverse aanvragen en ideeën. Positief meedenken en geen lange doorloop tijden. Leegstaande agrarische gebouwen een andere bestemming geven , daardoor voorkom je verpaupering van het platteland ,leegstand , kapitaalsvernietiging etc.. Vaak trek je ook inwoners van elders aan, zo voorkom je terug loop van het inwonersaantal. Met goede insteek geeft dat een positieve uitstraling.
  13-8-2017 6:53:26
 • Het watertoerisme staat onder druk. Jachteigenaren varen minder dagen per jaar, onder andere omdat ze ouder worden. Daar komt bij dat velen geen boot kopen, maar er een huren. We zouden kunnen proberen de toerist langer te laten verblijven. Niet de ene dag aankomen en de volgende dag weer verder varen, maar een dag blijven liggen. Daarvoor moet er een aantrekkelijke activiteit zijn. Een fiets huren en een fietstocht maken is een goede invulling voor een windstille dag.
  2-7-2017 13:56:10
 • Leegstaande / komende agrarische bebouwing is een kans om innovatieve ontwikkelingen te ontplooien. Gemeente dient positief te staan tegen ideeën en pro actief mee te denken met ondernemers. Goed internet is een must voor die ontwikkeling. Ook meedenken aandacht hebben voor de problemen waar mensen tegenaan lopen die stoppen op hun locatie en afvragen wat nu ?? Oppassen voor een verouderde en verrommelde panden in buitengebied. Schouwen duiveland is daar nu niet klaar voor nu nog te veel oude wet en regelgeving wat beknellend werkt voor ondernemers en ambtenaren apparaat.
  25-6-2017 12:44:57
 • De huidige wet en regelgeving maakt het erg moeilijk om een multi-sectoraal plan te realiseren. Terwijl onze huidige problemen op zowel sociaal, economisch, ecologisch, en cultureel gebied een multi-sectorale aanpak noodzakelijk maakt. De VN heeft bijvoorbeeld 17 SDG's vastgesteld, Nedeland heeft deze in 2015 overgenomen. De Nederlandse overheid heeft aangegeven dat zij de economie in 2050 volledig circulair ingericht willen hebben. Al deze (abstracte) doelen kunnen alleen gerealiseerd worden als we het multi-sectoraal, dwars door alle domeinen heen organiseren. Met de huidige sectoraal c.q. per domien georganiseerde wet en regelgeving gaat dit dus niet lukken!
  25-6-2017 8:30:09
 • Eens, er moet meer kunnen met voormalige agrarische bedrijven dat houd het eiland leefbaar en dynamisch.
  24-6-2017 12:06:19
 • Ik geloof zeker dat er veel wil is maar het ontbreekt vaak aan financiering of gemakkelijke wetgeving. Dat maakt de drempel soms erg hoog.
  23-6-2017 18:55:49
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
duivenland
2212