Consultatie omgevingsvisie (archief)

Verder met natuur

Er is een noodzaak om de biodiversiteit verder te ontwikkelen voor een duurzame omgeving.

In de afgelopen 10 jaar is er ongeveer 1000 hectare natuurgebied ontwikkeld op Schouwen-Duiveland. Daarmee hebben we een grote stap gemaakt van een bijna puur agrarisch landelijk gebied naar een gebied met landbouw en natuur. Tegelijkertijd zie je dat de natuur op de agrarische percelen steeds minder ruimte krijgt. Het gebruik wordt intensiever en er zijn minder overhoekjes en randen voor natuur.

De vraag is hoe we de biodiversiteit verder kunnen ontwikkelen. Moeten we inzetten op extra natuurgebieden of zijn er ongebruikte mogelijkheden in de landbouw?

 

Verwante artikelen

Deel

Reacties

 • Het is op de Kop van Schouwen zo druk geworden met toeristen, dat er voor de typische kustvogels onvoldoende plekken over zijn om rustig te kunnen broeden. Verdere uitbreiding van de natuurgebieden langs de Zuidkust van Schouwen is gewenst, want dan kunnen de kustbroedvogels van de Kop van Schouwen daar terecht om te broeden. Grenzend aan natuurgebied 'Zuidkust van Schouwen' zou natuur-inclusieve en/of biologische landbouw bedreven kunnen worden, eventueel in combinatie met 'kamperen bij de boer' voor de vogelaars en andere rustminnende natuurliefhebbers.
  30-8-2017 22:09:08
 • Wij denken aan meer bloemenranden langs de akkers, zodat de fietsers en wandelaars het aantrekkelijker vinder er te fietsen OOk denk ik aan het helpen van kinderen en volwassenen bij het plukken of oogsten van groenten danwel fruit zodat ze leren over de natuurlijke groei. Ook zouden toeristen mee kunnen rijden op oogstmachines. Kortom betrek de toeristen bij de landbouw en de natuur
  24-8-2017 18:47:06
 • WP
  Natuur hoef je niet aan te leggen , dat is of wordt het vanzelf. Natuur wel vrij van distels , Jacobskruiskruid houden. Oppassen met natte natuur(muggen),aantrekken van ganzen etc. Meer bomen , struiken , mits goed onderhouden prima ,wel de goede soorten. Langs fietspaden van belang voor fietsers(uit de wind rijden). Dit is vele malen mooier dan een dag tussen fluitenkruid en riet fietsen. Er komen de laatste jaren steeds meer roofvogels ,eksters ,kraaien , die veel weidevogels , kleine vogels, hazen , konijnen vermoorden. Dat is de natuur ,maar laten we dan niet naar de boer wijzen. Natuurgebieden openstellen voor het publiek, die kan er dan nog meer van genieten. Vergeet niet , dat alle andere gewassen ook natuur is , waar je volop van kan genieten. Het is vaak al zo mooi , maar je moet het wel (willen) zien..
  2-8-2017 16:52:23
 • Maak een pas op de plaats met ontwikkeling van natte natuur in nabijheid van bewoonde gebieden. Bekijk op langere termijn eerst de invloed op de bewoners; zowel positief als negatief!
  1-8-2017 13:38:30
 • Ik woon alweer 19 jaar op Schouwen-Duiveland. Wat mij aan het hart gaat is de oprukkende tuinbouw met de daarbij behorende kassen. Wellicht wel goed voor de werkgelegenheid. Maar overl worden bomen en bosjes langs de wegen weggehaald. Weids uitzicht! Maar dat klopt niet met de geschiedenis. Vroeger waren de akkers omzoomd met bomen en bosjes. Ik mis groen op het eiland. Wij zijn een van de provincies met weinig bos. We hebben meer bos nodig. Is goed voor het milieu en de natuur. Daar ons klimaat veranderd door vervuiling en ontbossing ligt hier een mooie kans om de rest van Nederland, Europa een voorbeeld te geven. Meer bossen meer natuur, meer toerisme om de natuur te bekijken. Kortom onze bossen uitbreiden en ook op Duiveland een bos planten. Stroken langs de wegen beplanten. Meer groen.
  27-7-2017 14:50:19
 • Als de grond, zoals Plan Tureluur, niet goed is voor landbouw, kun je daar prima natuur van maken. We moeten ook eten, dus agrariërs moeten de betere gronden kunnen beboeren. Heel storend aan de nieuwe natuur vind ik het "welig tieren" van Jacobs kruiskruid en distels. Omliggende landbouwpercelen en weilanden hebben daar veel last van, temeer omdat het kruiskruid levensgevaarlijk is voor grazers. De runderen in Plan Tureluur staan in de zomer in de grote vlaktes vol met kruiskruid.
  11-7-2017 22:44:37
  • Wim
   @Elles: De runderen op de platen staan er ook tussen Daar is niks mis mee, mooi gezicht en gezond vee. Als runderen voldoende voedsel kunnen vergaren laten ze het rustig staan. Voor een particulier met een betrekkelijk klein weitje kan het een probleem zijn. Je moet dus goed op letten hoeveel vee je op het gebied zet. ( natuur beheer !! ?? )
   25-7-2017 17:44:57
 • Als de grond, zoals Plan Tureluur, niet goed is voor landbouw, kun je daar prima natuur van maken. We moeten ook eten, dus agrariërs moeten de betere gronden kunnen beboeren. Heel storend aan de nieuwe natuur vind ik het "welig tieren" van Jacobs kruiskruid en distels. Omliggende landbouwpercelen en weilanden hebben daar veel last van, temeer omdat het kruiskruid levensgevaarlijk is voor grazers. De runderen in Plan Tureluur staan in de zomer in de grote vlaktes vol met kruiskruid.
  11-7-2017 22:44:36
 • De zandhonger van de Oosterschelde is niet te stoppen alleen te remmen. Dat betekent op termijn steeds verder verlies van vogelrust en fourangeergebieden. We moeten het succes van plan Tureluur daaom langs de oevers doorzetten en het natuur -recreatief gebruik ( economisch groter belang voor een landbouwer dan zijn traditionele gewassen) daarmee ook verder uitbouwen.
  2-7-2017 11:45:05
 • We zullen natuurgebieden met grote zorg moeten koesteren willen we toeristisch aantrekkelijk blijven. Dat is waarvoor zoveel toeristen naar Schouwen Duiveland komen. Rust , ruimte, licht en robuuste natuur. Een leuke verblijfplaats helpt daaraan mee maar het is echt de omgeving die het doet. Gebieden als "de zuidkust van Schouwen" moeten veel beter gepromoot worden door bv. grote toegangspoorten bij Zierikzee en Serooskerke zodat bezoekers zich beter bewust worden van het unieke gebied waar ze doorheen rijden. Geldt ook voor de Kop van Schouwen. Je hoeft niet per se overal in te mogen wandelen. Dat verpest het juist weer voor anderen. Goede uitzichtpunten zijn veel belangrijker.
  24-6-2017 16:49:50
 • Plan tureluur heeft nog even te gaan eer het in volle glorie is. Landbouw moet wel de ruimte blijven behouden om te kunnen "boeren". Ik denk dat we qua natuur ons vooral op onze mooie kustlijn moeten richten en de Oosterschelde gezond houden
  23-6-2017 18:59:53
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
duivenland
2212