Consultatie omgevingsvisie (archief)

Technologie in de landbouw

 

De technologische ontwikkelingen in de landbouw volgen elkaar in rap tempo op. Dit is een proces dat doorgaat en het biedt kansen voor de landbouw. Zowel bij schaalvergroting, bij intensiveren van teelten of bij verbreding (b.v. zelf verpakken van producten of een camping). Dit kan betekenen dat er (meer) kleinere en zelfsturende machines komen, 24-uurs productie, intensievere teelten, minder gebruik van bestrijdingsmiddelen, meer aandacht voor de natuur enz.

 

De vraag die we hier willen bespreken is of en zo ja welke rol de gemeente zou kunnen spelen om de inzet van technologie in de landbouw te stimuleren en faciliteren.

 

Verwante artikelen

Deel

Reacties

 • WP
  Laat het vooral aan de ondernemer over ,maar leg als overheid geen extra drempels op. Iedere ondernemer gaat hier weer anders mee om. Faciliteren kan altijd,denk aan snel internet in het buitengebied,dit in samenwerking met ASD. Er zijn nog wel problemen,maar dat komt goed.
  4-8-2017 16:22:47
 • Belangrijker dan de vraag of de technologische ontwikkeling wel of niet moet worden gefaciliteerd is de vraag; "waar willen we met de landbouw naar toe".
  16-7-2017 14:25:33
 • Lokale overheid kan stimuleren door drempels weg te halen die vaak worden opgeworpen door regelgeving. Lokaal (APV) door daar zelf op een vooruitstrevende manier naar te kijken, landelijk door de kwesties op hoger overheidsnveau te agenderen (CdK, provincies, ministerie..)
  29-6-2017 10:43:28
 • De overheid moet de maximale mogelijkheden bieden, bijvoorbeeld snel internet over heel het eiland bewerkstelligen. Verder is het aan de individuele ondernemer hoe hij of zij daar invulling aan gaat geven. Een diversiteit aan bedrijven, wat schaalgrootte, moderniteit e.d. betreft is wenselijk omdat dit de sociale en economische veerkracht van onze gemeente versterkt.
  25-6-2017 8:49:11
 • Zorg dat de bedrijven in deze sector goedkoop kunnen financieren zodat ze ook werkelijk met deze technologie aan de slag kunnen
  23-6-2017 19:02:06
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
duivenland
2212