Consultatie omgevingsvisie (archief)

Een vitaal landelijk gebied

Ieder jaar neemt het aantal agrarische bedrijven met 3,3% af. Dit betekent voor Schouwen-Duiveland dat de komende 13 jaar 100 bedrijven hun agrarische activiteiten stoppen. Agrarische bedrijven die blijven, breiden uit en de vrijkomende locaties geven ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Er zijn volgens het CBS nu ongeveer 1500 woningen in het buitengebied waar ongeveer 3700 mensen wonen (12% van de Schouwen-Duivelandse bevolking). Het buitengebied is ook een belangrijk gebied voor niet-agrarische bedrijvigheid, recreatie en natuur.

 

Tot nu toe kiezen we voor landbouw als hoofdfunctie voor het buitengebied. De vraag is of we niet toe moeten naar een veel meer gemengd gebied waar het toestaan van andere functies in leegkomende gebouwen een bron van vitaliteit is?

  

Verwante artikelen

Deel

Reacties

 • In samenhang met agrarische activiteiten zou het landschap en daarmee de natuur verrijkt kunnen worden door zogenaamde "hotspots" te creëren, b.v. op vrijgekomen agrarische erven met daar de mogelijkheid van alternatieve niet agrarisch gelieerde praktijken. Door op die plaatsen te voldoen aan de habitat eisen van vele in aantal op het eiland teruggelopen soorten kunnen deze soorten zich aldaar weer uitbreiden. Ook aansluitend zones langs landwegen, dijken (inclusief de buitendijken) met vooral inheemse plantensoorten te beplanten, in te zaaien, kunnen soorten langs deze routes zich verplaatsen liefst over het hele eiland. En dus meer terug naar een heggenlandschap met vooral een dier- ofwel milieu vriendelijk beheer. Dit zal de natuur in zijn geheel en dus de natuurbeleving door bewoners en toeristen zeer ten goede komen. Thans is de soortenrijkdom dramatisch teruggelopen door veelal jaren lang schadelijk beheer van groenzones (bermstruwelen, kruiden vegetaties) en door de de economisch gedreven agrarische praktijken. Subsidies voor het inrichten van erven, en/of groenstroken met inheemse soorten zou dan helpen.
  31-8-2017 21:10:39
 • WP
  Schaalvergroting gaat gewoon door in de landbouw. Er komen dus agrarische gebouwen op de markt. Collega boer koopt de grond ,maar zit niet om extra gebouwen verlegen. Dat bestaande bedrijven het primaat hebben , kun je via het b.p. regelen. Er liggen tal van mogelijkheden in het buitengebied voor deze gebouwen en zo voorkom je verpaupering , verloedering , leegstand , kapitaalsvernietiging. Niet kijken wat niet kan , maar je nek uit durven steken als gemeente en snel kunnen handelen, Wanneer je mogelijkheden schept , dan zal het aantal inwoners ook niet meer dalen.
  2-8-2017 23:33:41
 • Maak het platteland weer ouderwets aantrekkelijk met indien mogelijk de oude heggen of ander passend groen zodat het een meer landgoed-achtig karakter krijgt. Ook de ontwikkeling van enige nieuwe landgoederen zou mogelijk moeten zijn. Landschapsarchitectuur brengt meerwaarde en zorgt voor betere prijzen op alle gebied en een langer seizoen. Zodra er geoogst is, is het land 1 grote kale vlakte met alleen nog langs de waterlijn aantrekkelijke plaatsen. Dit heeft men op Walcheren al eerder en veel beter begrepen.
  31-7-2017 15:50:26
 • Landbouw gebied wat niet meer gebruikt gaat worden absoluut niet voor elke bestemming. Ik zit met velen niet te wachten op rijen vol kassen. Liever van die grond de oorspronkelijke natuur terug laten komen zoals plan tureluur maar dit wel toegankelijk maken voor fietsers en wandelaars.
  29-7-2017 10:33:34
 • Wim
  Waarom alleen Landbouw.? Er staat geen koe meer in de wei. Het is jammer dat alles zo grootschalig moet om te overleven tegenwoordig !! Zoek naar meer kleinschaligheid een specialisatie, Biologische landbouw en fruit, exclusieve veeteelt . ( Struisvogels , Kangoeroes etc.)
  23-7-2017 16:48:28
 • Ik zou zo'n leeg boerenbedrijf inrichten als welness center. Zo'n mooie grote. Die missen we nog in Zeeland en dit zou heel veel toeristen in zomer en winter trekken. En werkgelegenheid. Wij komen wel helpen!!
  23-7-2017 15:44:09
 • Met een groepje van een paar ondernemers, waaronder één boer zouden we graag gezamenlijk een boerderij willen kopen, waarop dus meerdere woon- en werkbestemmingen zouden plaatsvinden. Wij geloven dat verschillende bedrijven bijeen elkaar enorm kunnen versterken, en dat dit ten gunste van een vitaal buitengebied is. Echter nu is het lastig om op een bestaande boerderij meerdere woonbestemmingen te maken. Wij zijn zeker voor een agrarisch buitengebied, maar het stimuleren van samenwerkingsverbanden en door soepeler te zijn met woonbestemmingen zou goed zijn, en dan sluit ik aan op John Elenbaas: 'Geen verloedering maar vitaliteit en dan geen starre wet en regelgeving qua bestemmingsplan maar flexibiliteit inbouwen in de wet en regelgeving.'
  17-7-2017 21:03:55
 • Geen verloedering maar vitaliteit en dan geen starre wet en regelgeving qua bestemmingsplan maar flexibiliteit inbouwen in de wet en regelgeving. Nieuwkomers mogen dan niet de bestaande bedrijven belemmeren. Naast de bestaande belangen ook op vooraf vastgestelde waarden toetsen wat er wel of niet bij kan.
  8-7-2017 19:07:45
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
duivenland
2212