Consultatie omgevingsvisie (archief)

Waarde van oude dingen

Het buitengebied van Schouwen-Duiveland is vanaf de Tweede Wereldoorlog ingrijpend veranderd. Door de watersnoodramp en de daaropvolgende  ruilverkavelingen zijn veel oude objecten en structuren verdwenen. Er is gelukkig  nog vrij veel over gebleven. Op de site www.cultuurhistorie.org krijgt u hier een indruk van.

 

De vraag die we willen bespreken is hoe belangrijk u cultuurhistorie vindt voor het buitengebied en of we het maximale uit de historie halen?    

 

 

Verwante artikelen

Deel

Reacties

 • WP
  De diversiteit,maakt het interessant. We zijn in het bezit van heel veel cultureel erfgoed,daar moeten we indien de financiën het toelaten goed voor blijven zorgen. Bij nieuwe ontwikkelingen goed,dat naar de historie gekeken wordt,maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. Is dat niet mogelijk,dan kun je alles nog goed in kaart brengen en gaat het niet verloren,alleen is het wel minder zichtbaar. Er is heel veel te zien en te beleven en er komt ook steeds meer samenhang door b.v. fietsroutes,arrangementen etc. Wat hier nog niet is en er zijn veel bunkers op het eiland,is aandacht voor de Atlantic Wall.
  3-8-2017 11:01:02
 • Wim
  Toerisme niet uitbreiden, maar meer faciliteren met b.v. een fietspaden op alle buiten dijken. ( water en land bij elkaar betrekken.) Kleinschalige Landbouw en Veeteelt faciliteren, met meer koeien in de weide. Minimaliseren van openbare verlichting. Schouwen-Duiveland heeft prachtige luchten ,ook 's nachts. Denk aan sterrenkundig observatorium (Onderwijs en recreatie ) Kortom: 'benadruk hoe mooi cultuurhistorie kan zijn in zijn oorspronkelijkheid, stilte en kleinschalige weidsheid en bedrijvigheid en natuur.
  23-7-2017 16:13:22
 • Ik zie mogelijkheden voor een museum over het eiland. Niet zozeer de watersnoodramp (die hebben we al), maar de historie van het eiland en alles wat daarbinnen is en was. Verder is het leuk en nuttig om bij nieuwe ontwikkelingen, de historie te bestuderen zodat je wellicht weer oude glorie nieuw leven kunt inblazen. Ook dat trekt weer toeristen en daarmee inkomen voor onze bedrijven, en daarmee werkgelegenheid.
  23-7-2017 15:36:01
 • Bij situering en inpassing van nieuwe elementen en functies zou je kunnen kijken of je iets van die oude structuren kunt herstellen.
  18-7-2017 14:42:12
 • Geachte mevrouw, mijnheer, Met gelaagdheid wordt denk ik bedoeld, dat je de geschiedenis van het eiland, daadwerkelijk kunt zien. De inlagen bv bij de Plompetoren. Het water met zijn rampen, dijkdoorbraken heeft op SD een doorslaggevende rol gespeeld (Zie o.a. Het boek De Rand van het land over de geschiedenis van de eilandelijke waterschappen door de eeuwen heen. In dit kader vind ik, dat we het gebied van de Schelphoek niet verder moeten ontwikkelen. Hier ligt zoveel historie. Wie zijn wij, dat we ook dit gebied weer gaan offeren aan allerlei ontwikkelingen. De destijds weggesleepte caisson, om bij Scharendijke te dienen als duiklocatie, lijkt mij eigenlijk een strafbaar feit, wanneer je kijkt naar de regelgeving van scheepswrakken. Wat is het nut van enerzijds natuur herstel binnendijks met plan Tureluur om vervolgens buitendijks in de Schelphoek weer tegengesteld aan de gang te gaan. Gun onze toekomstige generaties ook nog wat. Piet Jan Landegent.
  12-7-2017 11:50:07
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
duivenland
2212