Consultatie omgevingsvisie (archief)

Samenwerken loont?

Op Schouwen-Duiveland blijkt samenwerking tussen ondernemers, burgers en overheid in allerlei dwarsverbanden een belangrijk thema.

In de moderne kennissamenleving is de kwaliteit en intensiteit van ‘netwerken’ bepalend voor de economische en sociale kracht van de samenleving. Er liggen kansen in intensieve samenwerking.

 

De vraag die we hier willen bespreken is of we doordrongen zijn van het belang van samenwerking en of we alle mogelijkheden inzetten die er zijn?  

 

Verwante artikelen

Deel

Reacties

 • WP
  Er is al veel overleg en wanneer we kijken naar snelinternet is dat gelukt. De kinderziekten worden wel opgelost). Niet blijven praten,maar zaken oppakken (snel en je nek uit durven steken. Uit stellingen kiezen is moeilijk er is altijd wel iets bij,wat er niet precies bijpast. De gemeente moet er in ieder geval bij betrokken zijn (kan faciliterende rol innemen). Veel netwerken(overheid en sectoren) stoppen al niet bij de gemeentegrens,maar werk eventuele nieuwe plannen uit,voor je met andere gemeenten/provincie overleg gaat voeren. Helaas kun je niet buiten de provincie. Wanneer er goede plannen zijn in de gemeente,laat dan niet de provincie bepalen waar het komt,want dan trekken we vaak aan het kortste eind en komt het in een andere gemeente.
  8-8-2017 23:41:01
 • Zonder samenwerken kom je nergens. Dan wordt er centraal bedacht wat bij de mensen nodig is. Ik geloof in burgerparticipatie, waarbij thema's besproken en uirgevoerd worden samen met burgers, zowel uit buitengebied als uit de kernen, particulieren en bedrijven, landbouw en tourisme, etc. Ik heb gezien dat dat werkt bij bijv. sneller internet in het buitengebied. Ik vind het alleen erg jammer dat de gemeente zich hier onvoldoende mee bemoeit, vooral als het niet loopt zoals we zouden willen, of als het resultaat te wensen over laat. Ik voel me dan als burger een beetje in de steek gelaten, terwijl er heel veel mensen tijd en energie erin hebben gestoken. En laat niet altijd dezelfde mensen participeren maar nodig mensen gericht uit om mee te denken en mee te doen.
  23-7-2017 15:22:48
 • Samenwerken loont. Zo kunnen er kruisbestuivingen plaatsvinden. In mijn ogen is er te sterke individualisering in de maatschappij, en dat belemmert samenwerking. Bij het individu gaat het om de persoonlijke ontwikkeling. In plaats van een diverse samenwerking heerst er veel monocultuur. Er is weinig contact vanuit de kernen met het buitengebied en viceversa. Er wordt gestaag doorgewerkt op een manier de je kent, en je krijgt weinig input van anderen om dat veranderen. Monocultuur nekt de creativitiet. Op de vraag wat de gemeente zou kunnen doen: meer open staan (ook qua regelgeving) voor nieuw soort samenwerkingsverbanden.
  17-7-2017 22:30:47
 • De uitdagingen waar wij als samenleving voor staan kunnen alleen effectief worden aangepakt door samenwerking. Wet en regelgeving die samenwerking belemmeren en/of vertragen kunnen alleen in samenwerking met de gemeente en provincie worden weggenomen. Het thema circulaire economie is een kans om enerzijds de maatschappelijke uitdagingen in de sociale, economische, ecologische en culturele domeinen aan te pakken en anderzijds is het binnen een circulaire economie noodzakelijk om er sector overschrijdend samen te werken.
  8-7-2017 18:45:31
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
duivenland
2212