Consultatie omgevingsvisie (archief)

Windenergie, laat maar waaien!

Gemeente Schouwen-Duiveland wil in 2040 energieneutraal zijn. Dit betekent dat er binnen onze gemeentegrenzen evenveel duurzame energie opgewekt wordt als dat er gebruikt wordt. Op dit moment zijn het vooral zonne-energie en windenergie die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren om ons doel te behalen. Het windpark Krammer, dat gerealiseerd wordt op de Philipsdam, bestaat uit totaal 34 windturbines en kan ongeveer een derde van onze benodigde energie opwekken.  Naast dit windpark wordt de windenergie binnen onze grenzen geconcentreerd bij Zierikzee (3 windturbines) en op de Roggenplaat (4 windturbines).

 

De vraag die we willen bespreken is, is hiermee het maximale aantal windturbines bereikt?

 

Bijlage

 1. WIND ENERGY HOLLAND_folder 13-2-2016 (3).pdf 24-7-2017 8:56:21

Verwante artikelen

Deel

Reacties

 • SD
  Een goede locatie voor windmolens: in Dreischor op de plaats waar de vier windmolens onlangs zijn weggehaald en dan verder doortrekken richting het Dijkwater. Liefst wat kleinere zodat ze wegvallen tegen de enorme windmolens bij de Krammer. Niemand die er last van heeft!
  30-8-2017 19:01:12
 • Het belang van milieuvriendelijke energie-opwekking prevaleert boven een mooi uitzicht. Maar als het met zonnepanelen kan dan dat liever. Ruimte zat in het buiten gebied.
  24-8-2017 18:36:39
 • Het belang van milieuvriendelijke energie-opwekking prevaleert boven een mooi uitzicht. Maar als het met zonnepanelen kan dan dat liever. Ruimte zat in het buiten gebied.
  24-8-2017 18:36:37
 • We moeten in Zeeland veel meer in gaan zetten op getijdenenergie. Er zit enorm veel energie 'gevangen' in de eb- en vloedstromen van het water en de technieken worden steeds beter om ook bij weinig verval hieruit energie op te wekken. Kijk eens bij de pijlerdam wat de waterkracht (lees: energie) daar kan verzetten. En het mooie is dat deze energie niet afhankelijk is van de weersomstandigheden en het landschap niet aantast. Bovendien is het nog innovatief ook en het past bij Zeeland en Schouwen-Duiveland.
  22-8-2017 14:47:27
 • Op dit moment wordt veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden om energie op te wekken zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Welke manier van energie opwekken in welke situatie het meest geschikt is, moet ook uit de praktijk blijken. (Kernenergie heeft uiteraard te veel nadelen: grote impact bij ongelukken, afval waar we degenen die na ons komen mee opzadelen.) Wat betreft wind-, zonne- en waterkrachtenergie denk ik dat het verstandig is om toe te werken naar een goed afgewogen mix van deze alternatieve energiebronnen. Zo goed mogelijk ingepast in het landschap. Zonnepanelen bij voorkeur eerst op de daken, dat is mooier dan het al direct aanleggen van 'zonneweides'. Windmolens: goed idee om te onderzoeken of bestaande monumentale molens daar een bijdrage aan kunnen leveren. Gebieden waar veel vliegbewegingen van vogels plaatsvinden, zijn uiteraard minder geschikt voor het plaatsen van windmolens. En, niet in de laatste plaats, moeten wij ons eigen enregiegebruik eens onder de loep nemen: hoe minder energie er nodig is, hoe minder er ook opgewekt hoeft te worden!
  14-8-2017 12:19:13
  • @Margo: Ja, dat is natuurlijk het verstandigste beginpunt; hoe minder je gebruikt, hoe minder je hoeft op te wekken. Is eigenlijk simpel, maar zal voor veel mensen echt een heel nieuw inzicht zijn, en waarschijnlijk een hele omschakeling. En dan , die Traanroeier bestaat dus nog steeds. Elektriciteit opwekken werd ong. 10 jaar later gestaakt. Nu is een soort museum-molen. Op ons eiland hebben we niet veel historische windmolens. Ik bedoel eigenlijk het idee dat je niet alleen hoeft te denken aan de mega-molens die nu veel ziet verschijnen. Op gebied van windenergie is veel mogelijk, en het waait hier best vaak..............
   14-8-2017 20:15:54
 • Inloggen gaat nu ineens goed. Maar dan dit: Ik moest even in het archief duiken en kwam het verhaal tegen van "de Traanroeier" en historische oude molen op Texel, die ( als ik het goed heb) in 1965 (!) al werd omgebouwd om elektriciteit op te wekken. Of deze nog steeds operationeel is weet ik niet, maar indertijd wekte die molen 35.000 kW/h per jaar op. Dat kan dus ook, een historische molen die geen echte functie meer heeft, deze nieuwe functie geven. Dat bespaard veel geld, doet geen afbreuk aan ons mooie landschap en helpt zelf bij behoud van ons cultureel erfgoed. Er zijn in het verleden meer van dit soort initiatieven geweest, en ik denk dat het zeker de moeite is ze te bestuderen.
  12-8-2017 9:06:39
 • Tja.....het kost me wel moeite en reactie te plaatsen. ik heb het idee dat forum nog niet echt optimaal werkt, maar dan via deze weg. Zie je WP, subsidie's zijn een hekel punt. De bruto optelsom aan subsidie op fossiele brandstoffen in NL bedroeg in 2016 een slordige € 8.500.000.000,00 Veel geld voor een behoorlijk inefficient systeem. Ik denk dus niet dat subsidie's oplossingen bieden. Subsidie is trouwens altijd bedoelt als beleidsinstrument, anders zou onze overheid ze nooit verstrekken. Subsidie op b.v zonnepanelen op daken van huizen betekend niet per definitie, dat de overheid "schone" energie bevorderd. De praktijk van 2016 leerde ons dat het fossiel brandstofgebruik in dat jaar weer met 2 % toenam, maar je begrijpt nu ook waarom ( riante subsidie hierop) . Het gaat bij subsidie om het realiseren van een politieke/economische/beleidsmatige agenda, en men weet dat geld mensen over de streep trekt dingen te doen die ze anders niet zouden doen. De echte slimmerikken die vrij-energie willen hebben, doen hun ding toch wel, en Zijne Excellentie Kamp weet dat ! Het gaat dus om de beginvraag die ik al aangaf; Wat wil je met je energie doen en wat hen je er voor over. Zonder een gezond uitgangspunt in deze materie ( zo denk ik daar over) zijn alle actie's bijna meteen gedoemd tot een minder goed resultaat te leiden. Ik begrijp dat dit ingewikkeld is, en onze discussie op Schouwen-Duiveland in een beginstadium verkeerd. Maar ik vind het goed dat dit Internet-Platform; dit E-forum er is. Ik denk wel dat ons kleine eiland genoeg mogelijkheden beidt, met of zonder subsidie's.
  9-8-2017 21:24:00
 • Ik zie liever een windmolen dan een kernreactor. Maar niet meer dan nodig is.
  7-8-2017 10:41:10
 • WP
  Er zou nog een stelling bij moeten staan,geen turbines plaatsen,die zonder veel subsidie niet rendabel zijn. De discussie over de grote molens is wel ten einde,maar kleine zijn best mogelijk. Ook kun je denken aan water turbines,goed vastleggen in de Oosterschelde. Niet vergeten,dat er al heel veel energie is (overschot?). Schouwen-Duiveland energie neutraal,mag dan wel op papier staan,maar dat is geduldig. Prachtige kreet ,zet maar ergens duurzaam voor en het klinkt als muziek in de oren.
  6-8-2017 23:39:08
 • Goed dat er wordt nagedacht over zelfstandige energievoorziening voor ons eiland, buiten het fossiele domein. Voor mij is duidelijk dat de discussie nog in een beginstadium is, en meer ontwikkeld moet worden. Elektriciteit uit windenergie is goed, en uit zonnepanelen soms gunstig. Maar de slogan "elektriciteit is gewoon elektriciteit" gaat hier niet op. Grote windturbine's zijn nuttig op de juiste plaats, maar kleine windturbine's zijn zeker interessant, maar niet overal wenselijk of inzetbaar. Met een windturbine kan je meteen wisselstroom opwekken, hoog of laag voltage, en dat is doelmatig. Zonnepanelen leveren lage voltage's gelijkstroomspanning, en dat kan een stuk minder gunstig uitpakken als deze niet doordacht ingezet worden. Zonnepanelen zijn nog steeds duur in de verhouding vermogen/aanschafprijs. Centraal moet eerst de vraag staan; waarvoor willen wij ( Schouwen-Duivelanders) die energie eigenlijk gaan gebruiken, en wat hebben wij over voor die energie, en de levenswijze die wij ons daarmee kunnen veroorloven ? Ik weet al heel zeker; als Schouwen-Duiveland werkelijk energie-onafhankelijk wil worden ( en dat is méér dan energie-neutraal) , dan zullen we met z'n allen compleet opnieuw met energie moeten leren omgaan. 2040 Is 23 jaar verwijderd. In 23 jaar kan veel gedaan worden. Hebben we echt 23 jaar de tijd ? .............Reactie's welkom...............
  6-8-2017 19:58:19
 • alle daken die geschikt zijn gebruiken voor zonne-energie, daarvoor zijn veel mogelijkheden: veel agrarische schuren, veel eengezinswoningen met een schuin dak, veel vakantie woningen / parken met veel dakoppervlak.desnoods verplichten dat als de mogelijkheid er is (dus een geschikt dak), de eigenaren het ook gaan aanleggen.
  3-8-2017 0:55:09
 • Alle mogelijkheden voor landschappelijke inpassing van windturbines toepassen. dit geldt overigens ook voor parken met zonnepanelen.
  1-8-2017 13:32:43
 • Neem als voorbeeld Duitsland. Velden vol zonnepanelen, niemand heeft er last van, goedkoper in onderhoud. Geen last van schaduw en geluid.
  30-7-2017 22:34:18
 • Wim
  Aantal Windturbines Afbouwen en/of stoppen. Veel meer gaan investeren op zon energie dat spaart veel geluid overlast bij bebouwing, geeft geen uitzicht vervuiling en trekvogel sterfte .Er is voldoende dak oppervlak beschikbaar om energie neutraal te worden voor heel Schouwen-Duiveland. Door ook wat met grond oppervlakte te investeren kan Schouwen-Duivelen zelfs over productie door verkopen.
  25-7-2017 16:42:27
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
duivenland
2212