Consultatie omgevingsvisie (archief)

Archief per categorie: Eerste rondeTerug
Technologie in de landbouw

Technologie in de landbouw

De technologische ontwikkelingen in de landbouw volgen elkaar in rap tempo op. Dit is een proces dat doorgaat en het biedt kansen voor de landbouw. Zowel bij schaalvergroting, bij intensiveren van teelten of bij verbreding (b.v. zelf verpakken van producten of een camping). Dit kan betekenen dat er (meer) kleinere en zelfsturende machines komen, 24-uurs productie, intensievere teelten, minder gebr...
Lees meer
Verder met natuur

Verder met natuur

Er is een noodzaak om de biodiversiteit verder te ontwikkelen voor een duurzame omgeving. In de afgelopen 10 jaar is er ongeveer 1000 hectare natuurgebied ontwikkeld op Schouwen-Duiveland. Daarmee hebben we een grote stap gemaakt
Lees meer
Vernieuwen is noodzaak?

Vernieuwen is noodzaak?

Op Schouwen-Duiveland is er in veel bedrijfssectoren vraag naar vernieuwing. De recreatiesector is van nature heel dynamisch. Wat je nu doet moet volgend jaar vaak net weer anders zijn. Maar het speelt ook binnen de landbouw waar per bedrijf steeds nieuwe keuzes voor de bedrijfsvoering nodig zijn.
Lees meer
Ruimte voor zonne-energie

Ruimte voor zonne-energie

Er komen steeds meer zonneparken in Nederland (weilanden of akkers met zonnepanelen). Ook wij hebben een aantal initiatieven. Duurzame energie, zoals zonnepanelen is een belangrijk onderwerp voor de toekomst. De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden om Schouwen-Duiveland in 2040 energieneutraal te maken, zonneparken kunnen daar een bijdrage aan leveren.
Lees meer
Dijken, dijken en dijken!

Dijken, dijken en dijken!

Dijken zijn natuurlijk cruciaal voor het landschap van Schouwen-Duiveland, je ziet er altijd wel eentje als je in het buitengebied bent. We hebben de primaire zeedijk die de grens tussen het land en het grote open water vormt, de binnendijk die op het land daarachter ligt en nog restanten van oude dijken. De dijken op het eiland zelf zijn vaak zeer aantrekkelijke landschappen.
Lees meer
Water: pompen en aanvullen?

Water: pompen en aanvullen?

Er is een nieuwe zoetwaterkaart van Zeeland waaruit blijkt dat er meer water in de ondergrond zit dan eerst gedacht werd. In een aantal gevallen, niet altijd, is dit water ‘winbaar’. Wat kan dit betekenen voor u? Als we het volop gaan gebruiken voor bijvoorbeeld de landbouw zonder het aan te vullen, dan is het water binnen de kortste keren op.
Lees meer
Als het goed is ingepast, kan er veel!

Als het goed is ingepast, kan er veel!

In het buitengebied wordt gebruik steeds gemengder en het agrarisch gebruik grootschaliger. Ieder jaar neemt het aantal agrarische bedrijven met 3,3% af. Dit betekent voor Schouwen-Duiveland dat de komende 13 jaar 100 bedrijven hun agrarische activiteiten stoppen. Agrarische bedrijven die blijven, breiden uit en de vrijkomende locaties geven ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Stel je voor dat we...
Lees meer
duivenland
2212