Nieuws energieagenda

Met het besluit van het college van burgemeester en wethouders om de pilot omgevingsvisie landelijk ...

Met het Zon Offensief Zeeland bundelen Coöperatie Zeeuwind en energie-adviesbureau ECONNETIC verschi...

Op 21 december 2017 stelde de gemeenteraad de eerste eilandelijke energieagenda vast. Het einddoel i...

Op 6 februari organiseerden het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland en Gemeente Schouwen-Duiveland ee...

Op zaterdag 7 oktober 2017 is er een energiemarkt geweest in het gemeentehuis.Naast informatiemarkt ...

De eerste eilandelijke energieagenda 2018-2023 ligt tot en met 13 oktober ter inzage. We horen uw me...

duivenland
2212