Feiten

Inhoud van deze feitenpagina: • Zonnedagen • De hoeveelheid zonne-instraling • De mate van duisternis

Inhoud van dit feitenblad • Aantallen inwoners in het buitengebied per dorp (stad) • Het buitengebied vergeleken me...

Inhoud van dit feitenblad • Bevolkingsomvang van Schouwen-Duiveland • Componenten van de bevolkingsontwikkeling •...

Inhoud van dit feitenblad: • Het grondgebruik op het land naar hoofdtypes zoals het CBS deze onderscheidt, vergeleken ...

Inhoud van dit feitenblad: • De ontwikkeling van het aantal agrarische bedrijven in de afgelopen 16 jaar. • Een v...

Feitenpagina’s

Op dit deel van de site verzamelen we informatie die relevant is voor de projecten op de site. Daarmee maken we een feitelijke basis voor het beleid. Het is niet zo vanzelfsprekend wat een feit is, en het is zeker niet vanzelfsprekend wat relevante informatie is die je uit de feiten kunt halen. De feitenbladen zitten dan ook vol keuzes. Er zijn de volgende regels gehanteerd om te bepalen of informatie wordt opgenomen. 

  • De informatie moet een achtergrond geven bij een van de discussies die op de site gevoerd wordt; 
  • Er moet een toegankelijke bron naar/van de data zijn waaruit de informatie is samengesteld; 
  • Prognoses worden als vooruitberekening gepresenteerd wanneer de berekening transparant is, overige prognoses worden niet als relevante informatie gezien.
duivenland
2212